Casa GG

Autors:
Josep Ma. Alventosa, Marc Alventosa i Xavier Morell.
Adrià Goula, Fotografia.

Equip / Col·laboradors:
Eli Camats, Arquitecta tècnica.   Dades del Projecte: - Superfície: 111,11m2. - Promotor: Privat. - Demanda Energètica de Calefacció: 17.93 KWh/m2 any - Qualificació Energètica: A   Memòria: Un encàrrec amb unes premises molt clares: pressupost ajustat, termini d’execució molt reduït i construcció energèticament eficient. Un cop realitzat l’estudi bioclimàtic establim les estrategies passives a seguir per millorar el confort. Finalment dissenyem una casa modular on els diferents mòduls es van adaptant de manera autònoma a la morfologia del solar i l’espai intersticial que els uneix es transforma en funció de les necessitats de confort i ús dels seus usuaris. Així doncs, mentre que a l’hivern l’espai intersticial es converteix en un captador solar (efecte hivernacle), a les estacions més caluroses es transforma en una terrassa exterior coberta vinculada directament al jardí. Totes aquestes estratègies i l’ús d’un envolventamb òptimes prestacions tèrmiques ens permeten obtenir unes prestacions immillorables: - Reducció de la petjada ecològica gràcies a l’ús de materials pròxims a la zona on contruïm, naturals i amb un impacte natural mínim (llana de roca, fusta d’avet,...). - Evitem qualsevol tipus de condensació mitjançant la construcció d’un casa saludable gràcies a l’ús exclusiu de materials transpirables. - La construcció amb materials naturals ens permet evitar i controlar la toxicitat dels materials emprats. - Reducció d’un 76,77% del consum energètic respecte una casa convencional de les mateixes característiques projectuals. Casa Energèticament eficient.