Apartament LB

Autors:
Marc Alventosa i Xavier Morell.

Dades del Projecte:
- Superfície: 52,00m2.
- Promotor: Privat.

Memòria:
Reforma interior integral d'un habitatge al barri de Gràcia de Barcelona.