Apartament AL

Autors:
Josep Ma. Alventosa, Marc Alventosa i Xavier Morell.

Dades del Projecte:
- Superfície: 67,00m2.
- Promotor: Privat.

Memòria:
L'encàrrec consisteix en la reforma interior integral d'un petit pis construït a principis del segle XX , actualment en molt males condicions, excessivament compartimentat i amb un pressupost molt ajustat (570 euros/m2). A partir d'aquestes premises decidim actuar mitjançant 3 solucions projectuals:Enderroquem l'envà del bany esistent per tal de crea un nou espai diürn (el menjador) que ens permet augmentar la sensació de d'amplitud i obtenir molta més llum natural.
Reubiquem la cuina i la convertim en el nou espai central del pis. És una cuina independent però oberta al nou menjador i a l'antiga sala d'estar.
Creem un volum de roure que ens genera més calidesa i integra els armaris de la cuina i dues portes d'accés a habitacions existents.
Un cop decidides i executades aquestes estrategies, l'obra es resolt a partir de recuperar el paviment hidràulic existent, recuperar les portes interiors de fusta, canviar les finestres existents i dissenyar un lavabo nou ubicat a l'antiga cuina.