Casa MJ

Autors:
Josep Ma. Alventosa, Marc Alventosa i Xavier Morell.
 
Equip / Col·laboradors:
Marga Bernadó, arquitecta tècnica.
Joan Ma, Subías, arquitecte tècnic.
Lluís Trilla, interiorista.
Masala, calculista estructural.
 
Dades del Projecte:
- Superfície: 500,00m2.
- Promotor: Privat.
 
Memòria:
L’encàrrec del projecte es basa en la construcció d’un habitatge unifamiliar a la urbanització de la Cerdera, Lleida. Una urbanització on predominen parcel·les de gran superfície (mínim 2000m2) amb construccions compostes de PB+1 que, tot i la seva gran dimensió, no tenen un disseny que els permeti apropiar-se de la totalitat del seu  jardí.
L’objectiu de la nostra proposta ha estat dissenyar una casa en planta baixa que ens permeti estendre’ns pel solar i, al mateix temps, domesticar l’espai exterior a partir de una sèrie de cobertes que es distribueixen de punta a punta del jardí. Per tal d’assolir aquests objectius, les diferents ales del projecte creen un pati central a partir del qual s’organitza tota la proposta. Aquestes ales autònomes són resoltes amb cobertes de zinc i grans façanes vidriades generant una composició que permet definir el pati interior i emmarcar els jardins principals del solar (jardí sud i jardí nord). Al mateix temps, generem una seqüència de transparències que vinculen tota activitat interior amb pràcticament la totalitat del jardí exterior. L’organització en diferents ales també ens ha permès diferenciar dues zones de nit tal i com ens van demanar els clients (zona família nuclear – zona avis). Aquestes dues ales autònomes es relacionen entre si a partir del pati interior i l’ala de dia que les uneix (cuina-menjador i sala estar). La materialització del projecte s’ha realitzat a partir d’una construcció en sec mitjançant encavallades metàl·liques, panells sandwitch de grans prestacions tèrmiques i acabat de zinc amb color pissarra tant a les cobertes com a la façana a partir de l’alçada de dintell de les finestres. En canvi, tant al sòcol de la façana com al paviment s’ha treballat amb pedra natural de quarcita. És un acabat molt més petri que ens ajuda a generar una sensació de solidesa al conjunt de la proposta. Aquest sistema constructiu ens ha permès reduir el termini d’execució a  10 mesos i, al mateix temps, vincular l’acabat de zinc de cobertes i part de la façana a les construccions típiques de la urbanització. Moltes d’elles amb una coberta tradicional de pissarra.