Casa CP

Autors:
Josep Ma. Alventosa, Marc Alventosa i Xavier Morell.

Equip / Col·laboradors:
Elias Sans, arquitecte tècnica.
Kubic, calculista estructural. Dades del Projecte: - Superfície: 476,65m2. - Promotor: Privat. Memòria: Casa entremitgeres que s’organitza a partir de diferenciar entre el programa de nit situat a l’àmbit del carrer d’accés i el programa de dia orientat al pati d’interior d’illa. Mentre que a la façana del carrer realitzem un tractament extremadament compacte per tal de preservar la intimitat i protegir del soroll diürn existent; a l’interior d’illa creem una façana totalment oberta que es relaciona amb una petita terrassa de nova creació. A partir d’un sistema de porticons plegables aconseguim la protecció enfront l’excés de radiació solar i mitjançant una sèrie de lluernaris cenitals garantim l’aportació de calor necessària a l’hivern per tal d’augmentar el confort i reduir la despesa energètica.