Casa AA

Autors:
Josep Ma. Alventosa, Marc Alventosa i Xavier Morell.

Equip / Col·laboradors:
Joana Tril, arquitecta.
Marga Bernadó, arquitecta tècnica.
Eduard Simó, calculista estructural.

Dades del Projecte:
- Superfície: 160,00m2.
- Promotor: Privat.

Memòria:
Casa situada al límit del centre de la vila del poble d'Ullà, Baix Empordà. Un mur de pedra del país ens separa del camí rodat que ens dóna accés a la casa i, mitjançant la creació d'un pati d'accés, creem un habitatge íntim i confortable. Tots els espais principals s'orienten a sud mitjançant finestres d'alt confort energètic on trobem un gran jardí interior.