Bloc PC02

Autors:
Josep Ma. Alventosa, Marc Alventosa i Xavier Morell.

Equip / Col·laboradors:
Eli Camats, arquitecta tècnica.
Forbacsa, calculista estructural.

Dades del Projecte:
- Bloc entremitgeres de 8 habitatges.
- Promotor: Privat.