dima
 • Residència Sant Guardià

  Autors:
  Josep Ma. Alventosa i Marc Alventosa.
  Col·laboradors:
  Francesc Navarro.
  Dades del Projecte:
  - Superfície: 4520m2.
  - Promotor: Sant Guardià SLP.
   
  Memòria:
  Construcció aïllada d’un centre de dia i residència per a gent gran situat a la comarca del segrià amb 100 llits de capacitat. El projecte es basa en tractar el espai de lleure exterior com a espai prioritari front l’obra construïda de més 4500m2. Per aquesta raó s’ha decidit independitzar la planta baixa del volum de les dues plantes pis per tal de que quan passegin els usuaris pel jardí mai es trobin en front de 3 plantes sinó davant d’un sòcol d’una única planta. Aconseguim així, donar una escala més humana a l’espai de lleure exterior i reduir la presència de l’edifici .
  Per tal d’emfatitzar encara més la diferència entre sòcol i plantes pis s’ha col·locat  el programa més públic a la planta baixa (administració, centre de dia, menjador, infermeria,...), utilitzant un material diferenciat (basalt). En canvi en les plantes pis, on hi ha les habitacions s'ha tractat la façana amb monocapa blanc per tal de reduir costos i enfatitzar el contrast amb la planta baixa.
   
  PDF_Torres de Segre