dima
 • Centre l’Alba Agramunt

  Autors:
  Josep Ma. Alventosa, Marc Alventosa.
  Col·laboradors:
  Francesc Navarro, projecte bàsic.
  Dades del Projecte:
  - Superfície: 286,60m2.
  - Promotor: Centre educatiu i terapèutic, l’Alba centre especial.
   Memòria:
  L’encàrrec del projecte es basa en la rehabilitació de dos edificis situats al barri de Vallcarca i els Penitents, Barcelona, per al centre educatiu i terapèutic l’Alba, Centre Especial. L’edifici del C/Agramunt era un edifici  molt petit i en mal estat que requeria una intervenció integral de rehabilitació. Per tal d’encabir el programa requerit en un espai tan petit s’ha dissenyat una escala central de tres trams que ordena la planta i permet la que la seva ocupació sigui mínima. Quant al tractament de façana s’ha decidit restaurar i recuperar la façana existent de caràcter petri i emfatitzar l’ampliació mitjançant un tractament industralitzat amb acabat d’alumini.
   
  FITXA_c_Agramunt