dima
 • CEIP Cappont

  Primer Premi
  Autors:
  Josep Ma. Alventosa, Marc Alventosa.
  Col·laboradors:
  Francesc Navarro,projecte bàsic i executiu.
  Dades del Projecte:
  - Superfície: 2080m2.
  - Promotor: Gisa, Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya.
   
  Memòria:
  L’encàrrec del projecte es basa en l’ampliació del CEIP Cappont, format per 3 aules d’infantil, 1 de psicomotricitat i tot el programa administratiu corresponent.
  Per tal d’escurçar al màxim els terminis d’execució optem per un procés industrialitzat que ens permet entregar l’obra acabada en 7 mesos i mig.
  El projecte es basa en la necessitat de tapar una paret mitgera d’alçada equivalent a 4 plantes per tal d’evitar la relació directa d’aquesta paret amb el pati de l’escola i garantir que el pati estigui ben assolellat. Així doncs l’obra creix en alçada per tapar la paret mitgera i resol de forma compacta la complicada morfologia del solar i els accessos mitjançant un joc de volums i porxos que s’obren cap al pati i ens relacionen les diferents dependències escolars.
   
  Pdf_CapPont