dima
  • Casa SR

    [portfolio_slideshow]
    Autors: Josep Ma. Alventosa, Marc Alventosa i Xavier Morell. Dades del Projecte: - Superfície: 259,65m2. - Promotor: Privat.
    Memòria: Casa molt estreta entremitgeres amb únicament 3,50m d’amplada. Degut a la poca proporció de façana respecte el volum interior de la casa el disseny es basa en espais verticals oberts de diferent alçada que ens permeten augmentar les seves dimensions i millorar la il·luminació natural ja que actuen com a lluernaris. Quant a l’organització en planta es basa en un volum central de serveis i comunicació per planta i la resta de l’espai diàfan, fet que ens permet la transparència i relació entre les dues façanes de la casa tot i la seva profunditat.