dima
 • Casa MM

  Autors:
  Josep Ma. Alventosa, Marc Alventosa i Xavier Morell.
   
  Dades del Projecte:
  - Superfície: 362,00m2.
  - Promotor: Privat.
   
  Memòria:
  Projecte que es basa en la complexitat de l’encàrrec: en una parcel·la mínima amb molta pendent construir un habitatge molt gran que esgoti la edificabilitat i l’ocupació que determina la normativa.
  Decidim fer una primera planta d’accés que actua com a mur de contenció i base de les 3 plantes restants construïdes a partir d’un sistema estructural de murs de fusta que ens permet alleugerir i agilitzar la construcció.
  Un sistema de murs paral·lels a la pendent organitza la casa i ens permet crear una sèrie d’espais verticals que lliguen el conjunt de les plantes i actuen com a lluernaris millorant la il·luminació i augmentant el confort intern.