dima
 • Casa LLP

  Autors:
  Josep Ma. Alventosa, Marc Alventosa i Xavier Morell.
  Equip / Col·laboradors:
   
  Eduard Simó, calculista estructural.
  Dades del Projecte:
  - Superfície: 185,25m2.
  - Promotor: Privat.
  Memòria:
  Casa situada al mig de la serra de Collserola on la integració paisatgística i l'eficiència energètica eren les prioritats projectuals. Casa unifamiliar passiva amb un consum calcular de 10 Kw.h /m2 any
    Estudi PHPP Projecte