dima
 • Casa GG

  Autors:
  Josep Ma. Alventosa, Marc Alventosa i Xavier Morell.
  Adrià Goula, Fotografia.
   
  Dades del Projecte:
  - Superfície: 111,11m2.
  - Promotor: Privat.
  - Demanda Energètica de Calefacció: 17.93 KWh/m2 any
  - Qualificació Energètica: A
   
  Memòria:
  Un encàrrec amb unes premises molt clares: pressupost ajustat, termini d’execució molt reduït i construcció energèticament eficient.
  Un cop realitzat l’estudi bioclimàtic establim les estrategies passives a seguir per millorar el confort.
  Finalment dissenyem una casa modular on els diferents mòduls es van adaptant de manera autònoma a la morfologia del solar i l’espai intersticial que els uneix es transforma en funció de les necessitats de confort i ús dels seus usuaris. Així doncs, mentre que a l’hivern l’espai intersticial es converteix en un captador solar (efecte hivernacle), a les estacions més caluroses es transforma en una terrassa exterior coberta vinculada directament al jardí.
  Totes aquestes estratègies i l’ús d’un envolvent amb òptimes prestacions tèrmiques ens permeten obtenir unes prestacions immillorables:
  - Reducció de la petjada ecològica gràcies a l’ús de materials pròxims a la zona on contruïm, naturals i amb un impacte natural mínim (llana de roca, fusta d’avet,...).
  - Evitem qualsevol tipus de condensació mitjançant la construcció d’un casa saludable gràcies a l’ús exclusiu de materials transpirables.
  - La construcció amb materials naturals ens permet evitar i controlar la toxicitat dels materials emprats.
  - Reducció d’un 76,77% del consum energètic respecte una casa convencional de les mateixes característiques projectuals. Casa Energèticament eficient.
   
  Estudi eficiència Energètica GG
  Fotografies Obra