dima
 • Casa CP

  Autors:
  Josep Ma. Alventosa, Marc Alventosa i Xavier Morell.
  Dades del Projecte:
  - Superfície: 476,65m2.
  - Promotor: Privat.
  Memòria:
  Casa entremitgeres que s’organitza a partir de diferenciar entre el programa de nit situat a l’àmbit del carrer d’accés i el programa de dia orientat al pati d’interior d’illa. Mentre que a la façana del carrer realitzem un tractament extremadament compacte per tal de preservar la intimitat i protegir del soroll diürn existent; a l’interior d’illa creem una façana totalment oberta que es relaciona amb una petita terrassa de nova creació. A partir d’un sistema de porticons plegables aconseguim la protecció enfront l’excés de radiació solar i mitjançant una sèrie de lluernaris cenitals garantim l’aportació de calor necessària a l’hivern per tal d’augmentar el confort i reduir la despesa energètica.
   
  Fotografies Obra