AVIS LEGAL I POLÍTICA DE PRIVACITAT
PROPIETAT DE LA PÀGINA I CONTINGUT

Vostè està visitant www.alventosamorell.com, titularitat de ALVENTOSA MORELL ARQUITECTES, amb domicili social a Barcelona, al C/ Rocafort 67-69, Local C-9.

A través d’aquesta Web podrà vostè informar-se sobre les activitats que desenvolupa la nostra empresa així com dels serveis que oferim.

EXONERACIÓ DE RESPONSABILITATS DE LA INFORMACIÓ

L’accés a aquest Portal no implica li obligació per part de ALVENTOSA MORELL ARQUITECTES de comprovar la veracitat, exactitud, adequació, idoneïtat, exhaustivitat i actualitat de la informació subministrada a través d’aquest.

Els continguts d’aquesta pàgina són de caràcter general i no constitueixen de cap manera la prestació d’un servei d’assessorament legal o fiscal de cap mena, per la qual cosa la informació resulta insuficient per a prendre decisions personals o empresarials per part de l’Usuari.

ALVENTOSA MORELL ARQUITECTES no es responsabilitza de les decisions preses a partir de la informació *subministrada en aquest Portal ni dels danys i perjudicis que poguessin produir-se en l’Usuari o en tercers amb motiu d’actuacions que tinguin com a únic fonament la informació obtinguda en el Portal.

DE LA QUALITAT DEL SERVEI

L’accés al Portal no implica l’obligació per part de ALVENTOSA MORELL ARQUITECTES de controlar l’absència de virus o de qualsevol altre element informàtic que pugui resultar perjudicial per als sistemes o equips informàtics. Correspon a l’Usuari, en tot cas, la disponibilitat de les eines adequades per a la detecció i desinfecció de programes informàtics perjudicials.

DE LA DISPONIBILITAT DEL SERVEI

L’accés al Portal requereix de serveis i subministraments de tercers, inclosos el transport a través de xarxes de telecomunicacions la fiabilitat de les quals, qualitat, continuïtat i funcionament no correspon a ALVENTOSA MORELL ARQUITECTES. Per consegüent, els serveis proveïts a través del Portal poden ser suspesos, cancel·lats o resultar inaccessibles, amb caràcter previ o simultani a la prestació del servei del Portal.

ALVENTOSA MORELL ARQUITECTES no es responsabilitza dels danys o perjudicis de qualsevol tipus produïts en l’Usuari que portin causa de fallades o desconnexions en les xarxes de telecomunicacions que produeixin la suspensió, cancel·lació o interrupció del servei del Portal durant la prestació del mateix o amb caràcter previ.

DELS CONTINGUTS I SERVEIS ENLLAÇATS A través DEL PORTAL

El servei d’accés al Portal inclou dispositius tècnics d’enllaç, directoris i fins i tot instruments de cerca que permeten a l’Usuari accedir a altres pàgines i portals d’Internet (d’ara endavant, ‘Llocs Enllaçats’). En aquests casos, ALVENTOSA MORELL ARQUITECTES actua com a prestador de serveis d’intermediació de conformitat amb l’article 17 de la Llei 34/2002, de 12 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic (LSSI) i només serà responsable dels continguts i serveis subministrats en els Llocs Enllaçats en la mesura en què tingui coneixement efectiu de la il·licitud i no hagi desactivat l’enllaç amb la diligència deguda. En el supòsit que l’Usuari consideri que existeix un Lloc Enllaçat amb continguts il·lícits o inadequats podrà comunicar-l’hi a ALVENTOSA MORELL ARQUITECTES en la mateixa forma explicitada en l’estipulació denominada “Clàusula en matèria de Protecció de Dades i Seguretat Informàtica”, sense que en cap cas aquesta comunicació comporti l’obligació de retirar el corresponent enllaç.

En cap cas, l’existència de Llocs Enllaçats ha de pressuposar l’existència d’acords amb els responsables o titulars d’aquests, ni la recomanació, promoció o identificació de ALVENTOSA MORELL ARQUITECTES amb les manifestacions, continguts o serveis proveïdes. ALVENTOSA MORELL ARQUITECTES no coneix els continguts i serveis dels Llocs Enllaçats i per tant no es fa responsable pels danys produïts per la il·licitud, qualitat, desactualizació, indisponibilitat, error i inutilitat dels continguts i/o serveis dels Llocs Enllaçats ni per qualsevol altre mal que no sigui directament imputable a ALVENTOSA MORELL ARQUITECTES.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Els drets de propietat intel·lectual sobre les obres contingudes en www.alventosamorell.com corresponen en exclusiva a ALVENTOSA MORELL ARQUITECTES tret que en les mateixes s’indiqui titularitat diferent. La reproducció, distribució, comercialització o transformació no autoritzades de tals obres constitueix una infracció dels drets de propietat intel·lectual de ALVENTOSA MORELL ARQUITECTES o del titular d’aquests, i podrà donar lloc a l’exercici de quantes accions judicials o extrajudicials els poguessin correspondre en l’exercici dels seus drets.

Així mateix, la informació a la qual l’usuari pot accedir a través d’aquest Portal pot estar protegida per drets de propietat industrial, intel·lectual o d’una altra índole. ALVENTOSA MORELL ARQUITECTES no serà responsable en cap cas i en cap concepte de les infraccions de tals drets que pugui cometre com a usuari. La llei aplicable a les presents Condicions Generals serà la Llei Espanyola.

COOKIES

ALVENTOSA MORELL ARQUITECTES podrà instal·lar dispositius d’emmagatzematge i recuperació de dades, també denominats cookies, en el seu ordinador amb la finalitat de conèixer informació dels visitants al seu Portal; en cap cas aquests dades es tractaran de dades personals. El seu navegador, a vegades, generarà un missatge instantani el qual brindarà la possibilitat als visitants de la Web d’oposar-se a la instal·lació dels citats dispositius. En el cas d’oposar-se a la instal·lació de cookies, la navegació per www.alventosamorell.com no es veurà afectada de cap forma.

D’altra banda, en el supòsit que el seu navegador no li faciliti aquesta possibilitat de manera automàtica, vostè podrà inhibir la instal·lació de les mateixes seguint les instruccions del seu navegador.

CLÀUSULA EN MATÈRIA DE PROTECCIÓ DE DADES I SEGURETAT INFORMÀTICA

Les dades de caràcter personal que, en el seu cas, Vostè pugui facilitar a ALVENTOSA MORELL ARQUITECTES a través del Portal www.alventosamorell.com es tractaran en fitxers la titularitat dels quals pertany a ALVENTOSA MORELL ARQUITECTES, amb la finalitat de prestar-li el servei per al qual facilita les seves dades, així com, en el seu cas, de remetre-li informació personalitzada sobre productes i serveis de ALVENTOSA MORELL ARQUITECTES.

Podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició remetent un correu a ALVENTOSA MORELL ARQUITECTES, C/ Rocafort 67-69, Local C-9.
Pel que fa a la seguretat en el tractament de les seves dades personals, aquests seran tractats amb total confidencialitat per ALVENTOSA MORELL ARQUITECTES i els titulars dels establiments, els qui així mateix es comprometen a aplicar en els seus equips i servidors on s’emmagatzemin les seves dades personals el que es disposa la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, així com el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei orgànica referida.

En qualsevol cas, cal considerar que la seguretat tècnica en un mitjà com a Internet no és inexpugnable i poden existir filtracions per actuacions doloses de tercers.